FANDOM


Simone och Busar bygger ett koja till Busan då råkade Niclas förstöra kojan då blir Niclas uppjagad av Busan. Niclas, Simone och Busan går och köper verktyg och brädor för att bygga ett nytt koja till Busan och Niclas fastnade inne i kojan.

• Video från en klass från Kristinaskolan var på skolresa till Färörna.