FANDOM


Patrick och Ella-karin nya programledarna träffar inne i skogen, Patrick visar hur man bygger ett vindskydd. Upptäckar-Nisse är i skogen också och bevakar dom han tycker inte om att ha ”främmande” i sin skog och förstör skogen.
• Video från läger i Björkö
• Henryk besöker Färörna och tittar på djuren får och fåglar som finns där.