FANDOM


Teckenlådan var ett barnprogram som sändes mellan 1994 och 2005. Programmet bestod av en ramberättelse i en studio med programledarna och ofta, hunden Busan, berättelsen hade ofta ett tema som t.ex. mobbing. Resten av programmet bestod av reportage, sketcher, sagor och liknande.

Mellan 1995 och 2000, var Teckenlådan uppdelad i två delar, ”Stora Teckenlådan”, som var riktad åt barn mellan 8 till 13 år och ”Lilla Teckenlådan” som riktade sig till de yngre barnen.