FANDOM


Tant Modig & Tant Rädd

(Karin & Niclas) 1995

Två äldre damer, en är mycket tuff och framfusig, medan den andra damen är mer ängslig, som är goda vänner, och gör olika saker tillsammans